General information

General information

Obowiązki Komornika sprawuje Z-ca Komornika Dariusza Potkańskiego Komornik Dorota Działowska

Nadzór służbowy
Prezes Sądu Rejonowego
Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Pl. Żołnierza Polskiego 16
tel. centrali: (091) 460-35-25

Kancelaria Komornika czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku
 - poniedziałek od godz. 7:00 do 17:00
- pozostałe dni od godz. 7:00 do 15:00
- w soboty kancelaria nieczynna

 

Uprzejmie informujemy, iż Komornik nie zamieszcza obwieszczeń o licytacjach na stronach: tablica.pl oraz allegro.pl